معرفی اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباط همراه گویای اروند

مدیرعامل: مهندس حمید سعیدی

حوزه فعالیت: تولید گوشی های کلاسیک،هوشمند و تبلت و ویندوز تبلت و دستگاه های وM P.O.Sو P.O.SوATM

ظرفیت تولید:بیش از 10000 دستگاه در روز و بیش از 3600000 در سال

رئیس هیئت مدیره: مهندس جواد سعیدی

آدرس: خرمشهر/شهرک صنعتی/فاز یک/شرکت ارتباط همراه گویا اروند (جی ال ایکس(